İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

2016 yılında kurulan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, bilim, sanat ve tasarım üçlüsünü bir arada yeniden yorumlayarak inovasyon ve sürekli gelişimi hedefleyen, dönüşüm ve ilerlemeyi hızlandıracak öncü teknolojileri hayata geçirmeye odaklanmış bir şehir içi üniversitesidir. Kazlıçeşme, Balat, Şişli ve Yenibosna olmak üzere farklı lokasyonlarda konumlanmaktadır.

Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (SEM) 2017 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Hayat boyu öğrenme prensibiyle akademik alanın dışında kalan tüm alanlarda gerek öğrencilere gerekse diğer kişilere yüksek kalitede eğitimler düzenlemektedir.

Sürekli Eğitim Merkezimiz şu anda Kazlıçeşme ve Balat olmak üzere iki farklı yerleşkede çalışmalarını sürdürmektedir.

Kazlıçeşme yerleşkesinde yer alan merkez ofiste yönetim ekibi yer almaktadır. Genel katılıma açık eğitimler bu yerleşkede gerçekleşmektedir.

Sürekli Eğitim Merkezimiz İŞKUR ile birlikte ‘Oyun Teknolojileri ’ Programını yürütmektedir. Bu programın tüm eğitimleri ve organizasyonu Balat yerleşkemizde yer alan İŞKUR Proje Ofisinde gerçekleşmektedir.

Bilim, sanat ve tasarım arasındaki ilişkiyi yeniden yorumlayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi eğitim ve kalite değerlerini merkezde konumlandırarak alanında uzman, deneyimli akademik kadrosunun ve bağımsız eğiticilerin liderliğinde iş dünyasına nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.